ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH
Chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ
(Địa chỉ trang web: sdh.hcmus.edu.vn)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề thi tuyển môn tiếng Anh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

1/ Đăng ký ghi danh:

  • Đăng ký ghi danh từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 16/8/2023, tại Phòng ĐT Sau Đại học trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM (phòng số 8 dãy B).
  • Do số lượng học viên lớp có giới hạn, nên có thể kết thúc ghi danh sớm hơn thời gian qui định (Số lượng học viên: 50 học viên)
  • Học viên xem kỹ thời khóa biểu trước khi đăng ký ghi danh. Nhà trường không giải quyết hoàn trả học phí sau khi học viên đã đăng ký.

2/ Thời lượng môn học: 64 tiết, gồm 4 kỹ năng: Đọc – Viết – Nghe và Nói

3/ Học phí: 2.000.000đ/học viên

4/ Cấu trúc đề thi tuyển sinh: xem file đính kèm

5/ Tài liệu ôn tập: Học viên liên hệ tại Phòng ĐT SĐH vào ngày khai giảng.

6/ Thời khóa biểu:

  • Khóa học : Từ 21/8/2023 đến 17/9/2023 (4 tuần)
  • Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.
  • Ngày khai giảng: 8g00, ngày 21/8/2023 (thứ Hai)
  • Lịch học trong tuần: học viên học 4 buổi/tuần
Sáng thứ Hai Sáng thứ Ba Chiều thứ Tư Sáng thứ Sáu
Giờ học 8g00 – 11g00 8g00 – 11g00 14g00 – 17g00 8g00 – 11g00
Phòng học C31 B11a B11a B11a (riêng ngày 25/8 học tại phòng I.91)

(*) phòng học sẽ được cập nhật trước ngày khai giảng

Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh