Điểm thi bổ túc kiến thức môn Cơ lý thuyết – ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán K29 (ngày thi: 01/7/2023)