TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: BÙI VĂN HOÀI

Tên đề tài: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa, kháng viêm của chitooligosaccharide và dẫn xuất phenolic-chitooligosaccharide

Ngành:  Hóa sinh học ;           Mã số ngành: 62420116

Thời gian bảo vệ:  8g30 , ngày 22/08/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự