Điểm thi môn Sinh tổng hợp và hoạt tính sinh học của hợp chất thiên nhiên – Ngành Hóa học K31