Điểm thi môn Seminar chuyên đề 1 – LTXS và TKTH K31 (ngày thi 04/12/2022)