Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – LTXS và TKTH K30 (ngày thi 01/4/2023)