Điểm thi môn Các vấn đề hiện đại trong công nghệ sinh học – CNSH K29