Điểm thi môn Thực tập chuyên ngành vi sinh – CNSH K29