TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ YẾN NHI

Tên đề tài: Tạo và đánh giá hoạt tính của vắc xin bất hoạt phòng ngừa bệnh tay chân miệng do EV71 trên mô hình động vật thử nghiệm in vivo

Ngành: Vi sinh vật học                    ; Mã số ngành:  62420107

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 27/04/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự