Điểm thi môn Ứng dụng tin học trong thống kê sinh học – SLĐV K31