Điểm phúc tra môn Hóa dược nâng cao – Hóa học K31 (ngày thi: 28/4/2022)