TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: ĐỖ MƯỜI

Tên đề tài: Tính chất điện tử và quang – từ của một số hệ đơn lớp hai chiều có cấu trúc tương tự graphene

Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán                  ; Mã số ngành:  62440103

Thời gian bảo vệ:  9g30, ngày 01/12/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự