Điểm phúc khảo môn Nội tiết học – SLĐV K31 (ngày thi: 20/4/2022)