TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

 

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  

Họ và tên NCS: CÙ NGUYÊN ĐỊNH

Tên đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài cá Heo Ông Sư (Orcaella Brevirostris) vùng biển quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang

Ngành: Sinh thái học                       ; Mã số ngành:  62640120

Thời gian bảo vệ:  8g30, ngày 20/09/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng I.32, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự