Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kết quả chương trình học bổng Vallet năm 2022 như sau:

1/ Kết quả xét học bổng Vallet năm 2022 (đính kèm thông báo kết quả của Ban điều hành Quỹ Học bổng Vallet miền Nam)

2/ Thông tin chi tiết về lễ trao học bổng sẽ được thông báo vào giữa tháng 8/2022