Điểm thi môn Đạo đức khoa học trong nghiên cứu sinh học – NCS ngành CNSH, K25