Quyết định 703 về việc xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2022 đợt 1