Điểm thi môn Chẩn đoán phân tử SLĐV K30 (ngày thi: 19/6/2021)