TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ YẾN NHI

Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình chế tạo vaccine bất hoạt phòng bệnh tay chân miệng do EV71 bằng phương pháp nuôi cấy trên tế bào Vero

Ngành: Vi sinh vật học            ; Mã số ngành:  62420107

Thời gian bảo vệ:  13g30, ngày 31/12/2021

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM