TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: VŨ THỊ HỒNG PHƯỢNG

Tên đề tài: Chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của xúc tác PtM/C (M= Ni, Cu, Co) sử dụng cho pin nhiên liệu màng trao đổi proton

Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý                  ; Mã số ngành:  62440119

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 04/11/2021

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự