TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

THAY ĐỔI LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo mô hình nuôi tế bào 2D, 3D dùng để sàng lọc các cao chiết thực vật có độc tính trên tế bào ung thư vú, tế bào gốc ung thư vú VN9 CD44+/CD24-

Họ và tên NCS: PHAN LỮ CHÍNH NHÂN

Ngành: Sinh lý học người và động vật                  ; Mã số ngành:  62420104

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 14/10/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: PHAN LỮ CHÍNH NHÂN
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1173/QĐ-KHTN, ngày 24/09/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS đã đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án từ ngày 06/10/2021 đến ngày 08/10/2021  không đăng ký lại theo lịch điều chỉnh này.