TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Khảo sát thành phần hóa học của vỏ trái bứa Planchon (Garcinia planchonii) và rễ cây xáo tam phân (paramignya trimera)

Họ và tên NCS: TRỊNH HOÀNG DƯƠNG

Ngành: Hóa hữu cơ              ; Mã số ngành:  62440114

Thời gian bảo vệ:  8g30, ngày 18/09/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: TRỊNH HOÀNG DƯƠNG
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1028/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/3HVut1o87rYPXV3AA từ ngày 11/09/2021 đến ngày 13/09/2021  để được cung cấp mật khẩu tham gia.