ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C67033 NGÔ BÌNH THẢO NGHI Công nghệ sinh học Đánh giá hoạt tính điều trị bệnh Parkinson của cao chiết quả sim (Rhodomyrtus tomentosa) bằng dung môi nước trên mô hình ruồi giấm 1058/QĐ-KHTN ngày 25/8/2021 8 giờ 00 08/09/2021
2. 18C67031 TRẦN THANH LONG Công nghệ sinh học Nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư của cao chiết từ trái chùm đuông (Sphaerocoryne affinis) trên một số dòng tế bào ung thư ở người 1060/QĐ-KHTN ngày 25/8/2021 9 giờ 30 08/09/2021
3. 18C67036 NGÔ THỤC TRÍ NGUYÊN Công nghệ sinh học Đánh giá khả năng ký sinh của nấm Isaria sp. trên nhện đỏ Tetranychus sp. gây hại cây trồng 1059/QĐ-KHTN ngày 25/8/2021 13 giờ 00 07/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký như sau để được cung cấp mật khẩu tham gia:

– Ngày bảo vệ 07/9/2021 tại LINK https://forms.gle/UMSTNhRWY5yAcvEu9 thời gian đăng ký từ ngày 31/8/2021 đến ngày 02/9/2021

– Ngày bảo vệ 08/9/2021 tại LINK https://forms.gle/2AKZ1cVF5jWsE9dTA thời gian đăng ký từ ngày 01/9/2021 đến ngày 03/9/2021