Điểm thi môn Trí tuệ nhân tạo nâng cao – HTTT K30 VNPT