ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  51 /TB-TSSĐH TPHCM, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc khai báo y tế, nhận giấy báo thi và lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2021- đợt 1

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1. Khai báo y tế
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, đề nghị thí sinh đăng ký dự thi sau đại học năm 2021 – đợt 1 thực hiện khai báo y tế từ ngày 24/05/2021 đến 27/5/2021 tại link: https://forms.gle/dho3dqN1txsMJoJV7
2. Nhận giấy báo dự thi
Thí sinh dự thi cao học và dự tuyển nghiên cứu sinh nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KHTN từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021, có thể nhờ người thân nhận thay (giờ hành chánh). Thí sinh phải xuất trình giấy báo dự thi cho Trật tự viên tại cổng trường.
Nhà trường không gửi bưu điện giấy báo dự thi đến thí sinh.
3. Ngày thi:

Ngày thi

Buổi sáng

Buổi chiều

29/5/2021

Môn Cơ bản

Môn Cơ sở

30/5/2021

Môn Ngoại ngữ (cao học)

(Thí sinh phải mang theo bút chì thật đậm để làm bài thi)

 

29/05/2021 – 05/06/2021

Phỏng vấn xét tuyển NCS/ dự bị tiến sĩ

(lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành- xem trong giấy báo dự thi)

 4. Địa điểm thi:
Tất cả các buổi, sẽ thi tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM. Thí sinh xem phòng thi, giờ thi trong giấy báo thi
      Thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ khác tiếng Anh: buổi thi môn ngoại ngữ sẽ thi tại trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, số 12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, HCM
5. Hình thức thi môn thi cơ bản, cơ sở:
Ngành thi, tên môn thi, hình thức thi, thời lượng môn thi (Xem file đính kèm)
6. Hình thức thi môn thi Anh văn:
Thời lượng thi môn Anh văn: 120 phút, gồm trắc nghiệm và tự luận
7. Danh sách ứng dụng dự tuyển NCS và dự bị tiến sĩ
– Danh sách ứng viên dự thi NCS: Xem file đính kèm
– Danh sách đăng ký dự bị tiến sĩ: Xem file đính kèm
8. Lưu ý thí sinh:
– Thí sinh đi trễ 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được vào phòng thi.
– Khi đi thi thí sinh phải đem theo giấy báo dự thi và bản chính giấy tờ tùy thân còn rõ ảnh (CMND/ CCCD/ hộ chiếu/ bằng lái xe).
– Thí sinh không được đem điện thoại di động, máy tính xách tay, bút xóa, đồng hồ thông minh tài liệu, sách vở và túi xách vào phòng thi, nếu mang theo phải đề ngoài hành lang và Nhà trường không có trách nhiệm bảo quản cũng như giải quyết vấn đề nếu xảy ra mất cắp.
– Xem kỹ thông báo hướng dẫn ở mặt sau giấy báo thi.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo

 


PHÂN BỐ GIỜ THI CHI TIẾT

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 –  ĐỢT 1

(HÌNH THỨC THI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM)

Buổi thi Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
 

Sáng ngày 29/05/2021

Thi môn Cơ bản

(Đề tự luận)

7g15 Gọi thí sinh vào phòng thi  
7g40 GT 1 nhận đề thi tại phòng HĐ  
7g50 Lập biên bản mở đề thi. Phát đề thi
8g00 Bắt đầu làm bài
10g00 Hết giờ làm bài
*Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi lần lượt thí sinh lên nộp bài

Chiều ngày 29/05/2021

Thi môn Cơ sở

(Đề tự luận, đề trắc nghiệm)

13g15 Gọi thí sinh vào phòng thi  
13g40 GT 1 nhận đề thi tại phòng HĐ  
13g50 Lập biên bản mở đề thi. Phát đề thi
14g00 Bắt đầu làm bài
15g30 Hết giờ làm bài đối với đề thi trắc nghiệm (ngành Sinh)
*Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi lần lượt thí sinh lên nộp bài
 
16g00 Hết giờ làm bài đối với đề tự luận
*Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi lần lượt thí sinh lên nộp bài

Sáng ngày 30/05/2021

Thi Anh văn

(Đề trắc nghiệm- tự luận)

7g15-7g40 * GT 1 ở lại phòng HĐ nhận đề thi
* GT 2 và GT 3 lên phòng thi:
7g15:  Gọi thí sinh vào phòng thi
7g30- 7g40:  Phát phiếu TLTN, giấy nháp, hướng dẫn thí sinh điền vào phiếu TLTN
7g50 – Lập biên bản mở đề thi. Phát đề thi gồm cả 3 phần: Ngữ pháp-Đọc hiểu- Nghe hiểu
– Thí sinh kiểm tra nội dung đề thi. Ghi và tô mã đề vào phiếu TLTN, không được làm bài thi.
8g00 Bắt đầu làm bài thi phần Ngữ pháp- Đọc hiểu (90 phút)
9g30 Hết giờ làm bài phần thi Ngữ pháp- Đọc hiểu (không thu phiếu trả lời). thí sinh ngồi tại chỗ, bắt đầu đọc đề phần thi Nghe hiều  
9g35 GT bật thiết bị phần thi Nghe hiều và bắt đầu tính giờ làm bài phần Nghe hiểu (30 phút)  
10g05 Hết giờ làm bài phần Nghe hiểu
*Thí sinh ngồi tại chỗ, úp phiếu trả lời xuống mặt bàn và chờ CBCT gọi lần lượt thí sinh lên nộp bài
 

 


 PHÂN BỐ GIỜ THI CHI TIẾT

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 –  ĐỢT 1

(HÌNH THỨC THI VẤN ĐÁP)

Buổi thi Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
 

Sáng ngày 29/05/2021

Thi môn Cơ bản

7g15 Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. Phổ biến qui chế, nội qui phòng thi cho thí sinh, phát giấy nháp  
7g40 CBCT nhận đề thi tại phòng HĐ  
7g45 CBCT có mặt tại phòng chấm thi  
7g50 – Lập biên bản mở đề thi.
CBCT gọi thí sinh thứ 1 lên bốc đề thi
(thí sinh trở về chỗ ngồi để chuẩn bị câu trả lời, 15 phút)
8g05 CBCT gọi thí sinh thứ 1 lên hỏi thi vấn đáp, đồng thời gọi thí sinh thứ 2 lên bốc đề thi. Theo đồng hồ tại phòng thi
8g20 Kết thúc giờ thi của thí sinh thứ 1.
Gọi thí sinh thứ 2 lên hỏi và thí sinh thứ 3 lên bốc đề thi
8g35… Tuần tự gọi thí sinh còn lại theo danh sách dự thi trong phòng thi (cách khoảng 15 phút)
Thí sinh chỉ ra về khi được sự cho phép của CBCT và theo sự hướng dẫn của giám thị phòng thi
 
Chiều ngày 29/05/2021
Thi môn Cơ sở
13g15 Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. Phổ biến qui chế, nội qui phòng thi cho thí sinh, phát giấy nháp  
13g40 CBCT nhận đề thi tại phòng HĐ  
13g45 CBCT có mặt tại phòng chấm thi  
13g50 – Lập biên bản mở đề thi.
CBCT gọi thí sinh thứ 1 lên bốc đề thi
(thí sinh trở về chỗ ngồi để chuẩn bị câu trả lời, 15 phút)
14g05 CBCT gọi thí sinh thứ 1 lên hỏi thi vấn đáp, đồng thời gọi thí sinh thứ 2 lên bốc đề thi. Theo đồng hồ tại phòng thi
14g20 Kết thúc giờ thi của thí sinh thứ 1.
Gọi thí sinh thứ 2 lên hỏi và thí sinh thứ 3 lên bốc đề thi
14g35… Tuần tự gọi thí sinh còn lại theo danh sách dự thi trong phòng thi (cách khoảng 15 phút)
Thí sinh chỉ ra về khi được sự cho phép của CBCT và theo sự hướng dẫn của giám thị phòng thi

 

(1) Gọi thí sinh vào phòng chờ hỏi thi vấn đáp

  • Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng chờ thi (phòng chờ thi xem trong giấy báo thi).
  • Cán bộ coi thi làm nhiệm vụ coi thi theo qui chế coi thi hiện hành của trường ĐH khoa học Tự nhiên (phát giấy nháp, đọc nội qui phòng thi, giờ thi, …)

(2) Vào phòng thi

  • Mỗi đợt, cán bộ coi thi gọi lần lượt 3-5 thí sinh vào phòng thi chính thức, cạnh phòng chờ thi.
  • Cán bộ chấm thi vấn đáp cho thí sinh bốc thăm mã đề thi và phát phiếu trả lời cho thí sinh
  • Thí sinh ghi vào phiếu trả lời: ghi họ tên, số báo danh, mã số đề thi, số đề thi, ngành thi và tên môn thi.
  • Thí sinh chuẩn bị câu trả lời, ghi ý chính câu trả lời vào phiếu trả lời.
  • Thời gian chuẩn bị là 15 phút.

(3) và (4) Chuẩn bị câu trả lời và trả lời câu hỏi với Cán bộ chấm thi

  • Sau 15 phút chuẩn bị câu trả lời, Cán bộ chấm thi vấn đáp sẽ gọi thí sinh lên để trả lời trực tiếp câu hỏi của đề thi. Cán bộ chấm thi có thể hỏi thêm câu hỏi phụ bổ sung nếu cần thiết. Thời gian trả lời và hỏi thi không quá 15 phút.
  • Mỗi lần chỉ gọi 01 thí sinh lên để hỏi thi. 2 cán bộ chấm thi cùng hỏi thi 1 thí sinh.

 (5) Kết thúc bài thi

Thí sinh chỉ được phép ra khỏi phòng thi khi được Cán bộ chấm thi cho phép