Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học bù của lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học môn tiếng Anh như sau:

1/ Lịch học:

– Sáng thứ Tư, ngày 12/5/2021 (8g00 đến 11g00)

Giảng viên: ThS. Trương Diệp Thanh An

– Sáng thứ Sáu, ngày 14/5/2021 (8g00 đến 11g00)

Giảng viên: ThS. Trương Thị Tuyết Hạnh

2/ Hình thức học: trực tuyến

  • Phần mềm sử dụng: Zoom
  • Thông tin đăng nhập lớp học đã: giảng viên đã gửi đến học viên qua email.

Trường hợp học viên chưa nhận được email thông tin đăng nhập lớp học, vui lòng liên hệ giảng viên qua email để được hỗ trợ.

  • ThS. Trương Diệp Thanh An: tdtan@hcmus.edu.vn
  • ThS. Trương Thị Tuyết Hạnh: tuyethanh142@gmail.com