ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. NGUYỄN HỒNG HẢI, chuyên ngành Vật lý địa cầu – 62440111, với đề tài “Sử dụng thuật toán phân tích mốt thực nghiệm hai chiều (BEMD) để nghiên cứu cấu trúc địa chất ở Nam bộ bằng tài liệu từ và trọng lực” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 12/06/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM