ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:  371 /TB-KHTN TPHCM, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2021- đợt 1

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2021 – đợt 1 trong các thông báo đã ban hành số 261/KHTN-SĐH ngày 26/3/2021; số 272/KHTN-SĐH, ngày 29/3/2021; 273/KHTN-SĐH, ngày 29/3/2021; số 355/TB-KHTN, ngày 15/4/2021 và số 349/TB-KHTN, ngày 15/4/2021 như sau:

  1. Ngày thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ29/05/2021 30/05/2021.

Lịch thi cụ thể các môn như sau

Ngày thi Sáng Chiều
29/05/2021 Môn cơ bản Môn cơ sở
30/05/2021 Ngoại ngữ

 

  1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ:

Ngày 06/05/2021. Lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành sẽ công bố vào ngày 28/04/2021 trên website https://sdh.hcmus.edu.vn

  1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển trình độ tiến sĩ:

Từ ngày 29/5/2021 – 05/06/2021. Lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành sẽ công bố vào ngày18/5/2021 trên website https://sdh.hcmus.edu.vn

  1. Thời gian phỏng vấn xét hồ sơ đăng ký dự bị tiến sĩ:

Từ ngày 29/5/2021 – 05/06/2021. Lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành sẽ công bố vào ngày 18/5/2021 trên website https://sdh.hcmus.edu.vn

Thông tin liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học:
– Văn phòng: Phòng B8 (tầng trệt nhà B), 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
– Điện thoại: 028 38350097;
– Email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn;
– Fanpage: http://www.facebook.com/ogs.hcmus

 

Nơi nhận
ĐHQG-HCM để báo cáo
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
https://sdh.hcmus.edu.vn
– Lưu VT; SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Lê Quan