Quyết định 303/QĐ-KHTN ngày 26/02/2021 về việc công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học dành cho học viên cao học trúng tuyển năm 2020*

(*) dành cho học viên có nộp chứng chỉ ngoại ngữ cùng với hồ sơ dự tuyển và học viên nộp bổ sung chứng chỉ tại thời điểm nhập học