Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu nâng cao – KHMT Dự bị NCS K29