TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: TÔN NỮ QUỲNH TRANG

Tên đề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang hóa của tổ hợp vật liệu SrTiO3 kết hợp với kim loại ứng dụng cho quang sinh H2

Ngành: Quang học ; Mã số ngành: 9440110

Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 15/06/2024

Địa điểm: Phòng F. 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM