Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – Toán ứng dụng K29