Quyết định 531/QĐ-HĐTS ngày 15/6/2020 về việc xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2020 đợt 1