ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. PHAN THỊ KIỀU LOAN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Quang học – 62440109, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Cu2ZnSnS4 và các lớp vật liệu MoS2, thanh nano ZnO nhằm ứng dụng trong pin mặt trời CZTSvào lúc 9g00, ngày 06/06/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

2. NCS. TRẦN KHÁNH LINH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Di truyền học – 62 42 70 01, với đề tài “Nghiên cứu kiểu gen đề kháng Colistin của một số vi khuẩn gram âm gây nhiễm trùng bệnh viện tại khu vực phía Nam, Việt Namvào lúc 9g00, ngày 10/6/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM