Điểm thi Xử lý ảnh số video và thị giác máy tính – HTTT K27