ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN THANH BÌNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành Vật liệu cấu trúc nano và phân tử – 62 44 01 19, với đề tài “Nghiên cứu tổng hợp và một số ứng dụng của vật liệu khung hữu cơ kim loại từ hai linker mới H4TDA và H4ODAvào lúc 8g00, ngày 11/01/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.