Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu và công nghệ chế tạo vật liệu màng mỏng hiện đại – QH K27