Điểm thi môn Phương pháp khối phổ plasma ghép cặp cảm ứng cao tần – HPT K28 (ngày thi: 11/7/2019)