Điểm thi môn Quang phổ ứng dụng – VLKT K28 (ngày thi: 16&17/7/2019)