Điểm thi môn Dạy toán bằng tiếng Anh – GDTH K28 (ngày thi: 22/6/2019)