1. NCS. PHAN THỊ KIỀU LOAN, chuyên ngành Quang học – 62440109, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát ảnh hưởng của các lớp vật liệu ZnO và MoS2 lên tính chất quang điện của cấu trúc pin mặt trời màng mỏng Cu2ZnSnS4 (CZTS)” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 07/09/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  2. NCS. NGUYỄN PHƯƠNG DUY ANH, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Khảo sát phổ exciton trong hệ bán dẫn hai chiều” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 19/09/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM