Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian ghi danh và cập nhật lịch khai giảng các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đợt 2 như sau:

1/ Thời gian đăng ký ghi danh: đến 16g00 ngày 16/8/2019.

2/ Thời khóa biểu (đã cập nhật lịch khai giảng và phòng học)

Ghi chú:

  • Sau thời gian gia hạn đăng ký ghi danh, các lớp không đủ 10 học viên sẽ không tổ chức ôn tập, học viên sẽ tự ôn theo đề cương đã đăng tải trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học.
  • Đối với các lớp không đủ học viên để tổ chức ôn tập, nhà trường sẽ hoàn trả học phí cho học viên đã ghi danh. Thông báo về việc hoàn trả học phí các môn không mở sẽ được đăng tải trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học sau ngày 20/8/2019.