Điểm thi môn Biến dưỡng và điều hòa biến dưỡng cacbonhydrat ở thực vật – SLTV K28 (ngày thi: 26/3/2019)