THÔNG TIN HỌC BỔNG

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin học bổng từ Quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:


Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2019.

Năm 2019, quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ tiếp tục trao khoảng 130 suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các trường trong danh sách với giá trị cho mỗi suất học bổng là 18.000.000 đồng. Quy trình nộp đơn và xét chọn học bổng Vallet là một quy trình mở và minh bạch. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm thành tích nghiên cứu và kết quả học tập của ứng viên.

Quỹ học bổng sẽ mở đăng ký trực tuyến bắt đầu từ 9PM ngày 15/05/2019 và đóng đăng ký trực tuyến vào 9PM ngày 29/05/2019.

Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký có thể xem ở đây

  1. Khối Đại Học
  2. Khối Sau Đại Học

Lưu ý: kể từ 2018, học bổng Vallet khối Đại học chỉ dành cho sinh viên từ năm 2 đến năm cuối.

Ứng viên theo dõi cht chẽ mi thông báo và hưng dn trên trang web ca qu. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-dh@rvn-vallet.org (khối ĐH) hoặc bdh-sdh@rvn-vallet.org(khối Sau ĐH).

Kết quả học bổng dự kiến sẽ được công bố trên trang web vào ngày 31/7/2019. Ngày phát học bổng dự kiến vào tháng 9/2019 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: https://rvn-vallet.org/


Trân trọng