Lớp ôn tập môn Cấu tạo chất và cơ sở lý thuyết hóa sẽ nghỉ học các buổi từ ngày 08/3/2019 đến 15/3/2019. Lý do: giảng viên đi công tác.

Từ ngày 18/3/2019 (thứ Sáu), lớp học tại phòng I76 (lầu 7, tòa nhà I).

Giảng viên sẽ thông báo lịch học bù trên lớp.