ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN KHOA HẠ MAI, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62 44 27 01, với đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme Tyrosinase của thân cây Mít (Artocarpus Heterophyllus LAM.), họ Dâu Tằm (Moraceae)vào lúc 8g30, ngày 28/9/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM