Quyết định 901 về việc không xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2018 đợt 1 (Xem file đính kèm)

Quyết định 901 không xét cộng điểm ưu tiên 2018 đợt 1