THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HỌC VỤ ONLINE

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Học viên cao học và Nghiên cứu sinh chính quy về việc đưa vào sử dụng chức năng Hỗ trợ học vụ online như sau:

Đối tượng áp dụng: Học viên cao học và Nghiên cứu sinh còn trong thời gian học tập chính thức (không áp dụng cho các trường hợp gia hạn, dự bị NCS). Bao gồm:

– Học viên cao học khóa K27 và K28

– Nghiên cứu sinh K26, K27 và K28

Thông tin tài khoản đăng nhập trên website được gửi đến email đã cấp cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh còn trong thời gian học tập chính thức theo thông báo sau.

Vui lòng đổi password và cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân sau khi đăng nhập tại link sau. Thông tin cập nhật sẽ được tự động được dùng khi đăng ký các học vụ hỗ trợ.

Quyền lợi:

Email được cấp và tài khoản website này dùng để trao đổi, liên hệ, đăng ký các học vụ hỗ trợ và nhận các thông báo trong các trường hợp cần thiết từ Phòng Đào tạo Sau đại học trong quá trình học tập.

Vui lòng thường xuyên theo dõi các thông tin đăng trên website của phòng Đào tạo Sau đại học: https://sdh.hcmus.edu.vn

Để đăng ký các học vụ online, vui lòng truy cập trang Học vụ hỗ trợ (yêu cầu đăng nhập tài khoản website)

Hình minh họa

Trách nhiệm:

Không sử dụng email và tài khoản website cho các hình thức vi phạm pháp luật, vi phạm các điều khoản của Microsoft và các quy định của trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Lưu ý rằng, bản quyền này chỉ dành cho cá nhân học viên, NCS đang học tại Trường. Học viên, NCS không được chia sẻ tài khoản cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào (Khi tiến hành đăng nhập email/tài khoản website xem như học viên đã cam kết các điều khoản được quy định khi đăng ký sử dụng, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, khóa email và tài khoản, chịu trách nhiệm pháp lý theo yêu cầu của Microsoft và của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM).

Email và tài khoản này sẽ được duy trì trong thời gian học tập chính quy. Sau khi kết thúc thời gian học tập chính thức, Phòng ĐT Sau đại học sẽ tiến hành xóa các email và tài khoản hết hạn theo quy định.

Trân trọng.