CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ SINH HỌC THỰC NGHIỆM

Chuyên ngành Sinh lý Thực vật

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Trang bị kiến thức chung về sinh học thực vật, đặc biệt ở mức tế bào.
 • Trang bị kiến thức sinh lý thực vật, bao gồm kiến thức về dinh dưỡng và phát triển thực vật nhằm giúp học viên có cơ sở khoa học vững vàng để có thể kiểm soát hiệu quả các quá trình phát triển của thực vật, đặc biệt là sự tăng trưởng, năng suất và phẩm chất thực vật, khả năng chống chịu và thích nghi của thực vật.
 • Đào tạo thạc sĩ sinh lý thực vật có khả năng nghiên cứu, giảng dạy và giải quyết các vấn đề thực tế có liên quan đến chuyên ngành một cách hiệu quả.

Thế mạnh của chương trình

 • Giúp học viên nắm vững các nguyên lý chi phối các hoạt động sống của thực vật, làm cơ sở cho việc kiểm soát hiệu quả các quá trình phát triển của thực vật.
 • Chuyên ngành Sinh lý thực vật là một trong những chuyên ngành lâu đời của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM với đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm.
 • Liên kết chặt chẽ với các viện và trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ thực vật, các cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, sẵn sàng cho việc tiếp cận thực tế của người học.

Các hướng nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ:

Nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng sinh lý thực vật trong việc kiểm soát các hoạt động sống của thực vật, đặc biệt là sự tăng trưởng, năng suất và phẩm chất thực vật, khả năng chống chịu và thích nghi của thực vật, nhằm hướng tới mục tiêu: sản xuất thực phẩm bền vững, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo và chăm sóc sức khỏe con người. Các nghiên cứu tập trung vào:

 • Dinh dưỡng thực vật: hấp thu và vận chuyển nước, dinh dưỡng khoáng và thủy canh, quang hợp và hô hấp, mối liên hệ source-sink, kiểm soát dự trữ lipid trong hột và củ…
 • Phát triển thực vật: chất điều hòa tăng trưởng thực vật, sự phát sinh hình thái thực vật, phát triển hoa, trái và hột, tiềm sinh, lão suy, nảy mầm, đáp ứng với stress và sự phòng vệ của thực vật, kiểm soát cỏ dại, bệnh cây,…
 • Phương pháp nuôi cấy in vitro (cơ quan, mô và tế bào) cho vi nhân giống, cải thiện giống, thu nhận hợp chất biến dưỡng (hợp chất thứ cấp, lipid,…), trắc nghiệm độc tố,…

Tham gia tư vấn và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, quy trình kiểm soát tăng trưởng và phát triển, vi nhân giống thực vật cho các công ty, tổ chức,…

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

 • Được trang bị kiến thức nền tảng và cập nhật mới về sinh lý thực vật nhằm tiếp cận thực tế có hiệu quả.
 • Có cơ hội tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu, thực tập thực tế tại các Viện và trung tâm nghiên cứu, các công ty sản xuất cây giống và các sản phẩm từ thực vật, các trang trại, nhà vườn…
 • Được ưu tiên giới thiệu học bổng trong và ngoài nước.

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc sau:

 • Tiếp tục học Tiến sĩ tại Bộ môn hay các trường Đại học trong và ngoài nước khác.
 • Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, phổ thông trung học…
 • Nghiên cứu viên ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu…
 • Các công việc thực tế khác có liên quan đến sinh lý thực vật như: trồng trọt, sản xuất cây giống và các sản phẩm thực vật, tư vấn và thiết kế trang trại, sân vườn…

Nhân sự – Cơ sở vật chất

 • Bộ môn hiện có 7 cán bộ cơ hữu, bao gồm: 2 PGS, 3 TS và 2 ThS.
 • 01 phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật
 • 03 phòng nuôi cấy mô và tế bào thực vật: 2 phòng ở 28oC và 1 phòng ở 22oC
 • 01 phòng tăng trưởng có nhiệt độ, ẩm độ và ánh sáng được kiểm soát.
 • 02 vườn thực nghiệm (ở 2 cơ sở)

Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo bao gồm:

 • Kiến thức chung
  • Triết học
  • Ngoại ngữ
 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
 • Luận văn tốt nghiệp

Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần bài tập thực tế, bài tập nhóm hoặc thực nghiệm đi kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.

Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo

Thông tin tuyển sinh cao học

 • Tên chuyên ngành:  Sinh học thực nghiệm – Sinh lý thực vật
 • Mã ngành: 842011401

Đối tượng người học:

 • Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đúng và phù hợp, bao gồm các ngành: Sinh học; Sinh-môi trường; Công nghệ sinh học, Sư phạm Sinh, Nông học, Khoa học cây trồng.
 • Ngoài danh mục các Ngành đã nêu, nếu thí sinh có văn bằng tốt nghiệp các ngành khác thì phải nộp bản sao bảng điểm Đại học tốt nghiệp cho phòng Đào tạo Sau Đại học, để Nhà trường xét duyệt theo từng trường hợp cụ thể và phải học các môn bổ túc kiến thức sau đây:
 • Tốt nghiệp nhóm ngành: Bảo vệ thực vật
  • Sự tăng trưởng ở thực vật cao cấp
  • Những vấn đề mới trong sinh lý thực vật
 • Tốt nghiệp nhóm ngành: Sinh y học và môi trường
  • Sinh học đại cương A1
  • Sinh lý thực vật
  • Thực tập sinh lý thực vật
  • Những vấn đề mới trong sinh lý thực vật
  • Sinh học phân tử và tế bào TV
  • Thực tập chuyên ngành sinh lý thực vật

Thời gian thi tuyển (hằng năm): tháng 5 và tháng 10

Thời gian nộp hồ sơ (hằng năm): tháng 3 và tháng 8

Chỉ tiêu tuyển sinh (hằng năm): dự kiến 15 học viên.

Các môn thi tuyển

 • Ngoại ngữ

Địa điểm đào tạo: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Thời gian đào tạo: 1 – 2 năm

Xem chi tiết tại Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1

Tham khảo: