Điểm thi môn Bài toán ngược, NCS Giải tích, K25

Điểm thi môn Bài toán ngược – NCS ngành Toán giải tích, K25